OPHAVSRETGældende ophavsret

Mirandafotos fotografiske billeder er beskyttet af ophavsretten, for så vidt de er frembragt af Mirandafoto. Mirandafoto har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

Ophavsretten gælder til 50 år efter udgangen af det år, hvor billedet blev fremstillet.


Alle billedfiler tilhører fotografen. De kan ikke kræves slettet eller udleveret. Der kan kun nægtes samtykke til brug af billederne på website eller til online markedsføring. Skriv til kontakt@mirandafoto.dk i dette tilfælde.


Opdages misbrug af webfilerne sanktioneres med en opkrævning som brud på ophavsretsloven med krav om godtgørelse. Et brud ligger på omkring DKK 5.000,- pr. misbrugte billede i godtgørelse.Brugsret

Brugsretten får du i købet af dine billeder. Det betyder kun, at du må fremstille printkopier af filen. Du må selv printe billeder uden yderligere tilladelse. Du må ikke anvende dem i artikler, blogs, o.l., uden at fotografen krediteres, redigere eller manipulere i billederne, sælge billederne videre, melde billederne til konkurrencer, og det skal være tydeligt, hvem der har taget dem.